•  
  •  
  •  

 

 

„Пълноценна социална интеграция на 545 ученици от етническите малцинства от община Тервел чрез допълнително обучение по български език и общностни дейности”

Календар

 

Контакти