•  
  •  

 

 

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ Д- Р ПЕТЪР БЕРОН “

с. Коларци, общ. Тервел

Списък на педагогически персонал

2021/2022

Име и фамилия

Длъжност

1

Ивелин Станчев

Директор

2

Росица Господинова кл.р-л

 клас

Учител

3

Калина Гинкова – кл.р-л

II клас

Учител

4

Саша Димитрова- кл.р-л

III клас

Учител

5

Румяна Стоянова- кл.р-л

IV клас

Учител

6

Мария Антонова- кл.р-л

 клас

Учител по БЕЛ

7

Галя Петрова- кл.р-л

IX клас

Учител по ФЕ език

8

Анна Митева

Учител по Мат и ИТ

9

Иван Иванов – кл.р-л

 VIII клас

Учител по Истори,Музика и Философия

10

Христина Станчева- кл.р-л

VII клас

Учител по География и ФВС

11

Гюлтен Неджибова- кл.р-л

 клас

Учител по Биология, Химия, Физика, ЧП

12

Юлиана Петрова – кл.р-л

VI клас

Учител по ИИ, ТП

13

Ганка Саркизова

Учител по Професионална подготовка и Англ. език

14

Диана Петрова- ЦОУД

 I- III клас

Учител

15

Валентин Вълчев- ЦОУД- IV- VII клас

Учител

Календар

 

Контакти