•  
  •  
  •  

 

 

Учителски екип

Педагогически персонал

 

 

Име

Длъжност

1.

Ивелин Николов Станчев

Директор

2.

Семиха Сабит Неджибова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас); класен ръководител на І –ІІ клас

3.

Румяна Стоянова Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас); класен ръководител на ІІІ клас

4.

Жечка Андреева Вълева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас); класен ръководител на ІV клас

5.

Мария Николаева Антонова

Старши учител по БЕЛ; класен ръководител на V клас

6.

Гюлтен Назимова Неджибова

Старши учител по Биология и ЗО, Химия и ООС, Човекът и природата ; класен ръководител на VІ клас

7.

Антония Стефанова Маринова

Старши учител по Математика и ИТ, класен ръководител на VІІ клас

8.

Галя Маркова Петрова

Старши учител по Френски език; класен ръководител на VІІІ клас

9.

Христина Иванова Станчева

Старши учител по География и ФВС

 

10.

Александър Койчев Койнов

Учител по История , Музика и Технологии

11.

Татяна Диянова Георгиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас); ПИГ- І- ІІІ клас

12.

Радка Великова Кирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас); ПИГ- ІІ- ІV клас

13.

Юлиян Петров Миланов

Старши учител по БЕЛ и Руски език; ПИГ- V- VІІІ клас

 

 

Непедагогически персонал

  • Еленка Костадинова Станчева- счетоводител
  • Жулиета Няголова Кирова- касиер
  • Нури Ешреф Мюрсел- огняр
  • Сийка Тодорова Кирова- хигиенист
  • Донка Андонова Мирчева- хигиенист

Календар

 

Контакти