•  
  •  
  •  

 

 

История

Село Коларци е разположено на 45 км северозападно от областния център гр.Добрич и на 22 км източно от общинския- гр.Тервел.
Първите българи,които са се заселили в селото още през 1881/1882 г., идват от селата Главан и Каурлан ( сега с.Българска поляна,Харманлийско).


Тракийските българи, дошли в Коларци са открили първото училище през 1889г. Първият учител е бил Ради Димов,а след него Кирил Георгиев Воденичаров. Учителят, който е оставил най-трайна следа в образованието на населението е Васил Хаджидимитров ( дядо Даскал), роден в гр.Тетевен. Той учителства от 1894г. до 1916г.


След връщането на Южна Добруджа на България през 1940г. е командирован от вътрешността на България учителят Цветков, за да организира училищните дела.
През месец Март 1941г. учебната година започва с главните учители Иван Петров Кралчов и Христина Илиева и прогимназиалната учителка Живка Рашева от гр.Варна, а през 1941/1942г. е назначена за главен учител Надежда Рафаилова от гр.Бяла Слатина и учител Начо Тошков от с.Камено поле- Бяласлатинско. До края на 40-те години в Коларци учителстват и Недка Пановска, Радка Павлова, Георги и Варвара Пенчеви и Петранка Манева. През 1948г. средищен директор става Васил Маринов Стефанов.


От 1950г. до 1952г. директор е Бърни Йорданов, а през периода 1952/1954г.- Вълю Димитров. Дълги години, от 1954-1961г. директор на училището е Йордан Василев Йотов от с.Малък извор,Ловешко. Под негово ръководство е обогатена материалната база, изградено е образцово учебно-опитно поле с труда на учители,ученици и персонала. Сградата, в която се помещава училището тогава е къщата на търговеца Велчо Попов от гр.Върбица.


В началото на 60-те години започва строителството на нови къщи и селото се помества на около 1 км. на север от главния път Добрич - Силистра. Налага се строителство на нова училищна сграда. На 30.09.1962г., в един хубав есенен ден е открита новата училищна сграда с над 250 ученика и 17 учители. Директор е Димитрина Илчева. 
През 1967г. за директор е назначен Желязко Митев.


От 1967г. до 1974г. директор е Маринка Томова. При Михаил Стрезев- директор от 1974г. до 1979г., в училището се изгражда географска площадка, физкултурен салон и образцови кабинети с дистанционно управление по история и география.


Директор на училището през 1979/1980г. е Борис Павловски. Тогава е завършена сградата на учебно - опитното поле. От 1981г. до 1985г. директор е Русанка Енева. Училището е национален първенец на прегледа на младите астробиолози, а кръжока по ел.техника участва в републикански състезания.


След 1985г. в училището са назначени командировани учители с директор Богомил Чемков,който е директор до 1988г. Една година е директор Стефан Кралев, а от 1989г. до 1992г.- Костадинка Петрова. През 1992/1994г.ръководството на училището е поето от Красимир Керанов, а от 1994/1996- от Ирина Клавдиевна - Петрова. След нея, в периода от 1996г. до 1999г. директор е отново Костадинка Петрова,а от 1999г. до 2005г. училището е ръководено от Калоян Койчев.


По настоящем директор на ОУ "Д-р Петър Берон" е Ивелин Станчев.

Календар

 

Контакти