•  
  •  
  •  

 

 

График ваканции

Г Р А Ф И К НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016- 2017 Г.

 

24.10.2016г. – 01.11.2016г. вкл.                 есенна

24.12.2016г. -  04.01.2017г. вкл.                 Коледна

04.02.2017г. – 08.02.2017г. вкл.                 зимна

08.04.2017г. – 17.04.2017г.  вкл.                пролетна

 

Неучебни дни :

07.11.2016 г.- Неучебен, но присъствен- избори за президент

19.05.2017 г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.- Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.- Неучебен, но присъствен- Ден на българската просвета и  култура

 

 

Календар

 

Контакти