•  
 •  

 

 

Добре дошли

Защо да се учи в местното училище?

 

За всички нас , живеещите в с. Коларци, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Балик, с. Оногур, местното училище е Обединено Училище „Д-р Петър Берон” село Коларци.

Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.

 

Това е пълна заблуда! Защо?

 

 • Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.
 • Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в т.нар. елитни училища.
 • Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.
 • Те губят анонимност в малкото училище.

 

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 

 •  То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.
 • Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.
 • Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.
 • Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.
 • Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.
 • Обучението във всички класове е целодневно.
 • Училището разполага с много добра материално-техническа база.
 • Няма да го отделите от приятелчетата, с които е играл до този момент.
 • Малкият брой на учениците в паралелките позволява обгрижването им.
 • Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

Очакваме Ви!

Календар

 

Контакти