•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

Име и фамиля

 

1.

 Танер Мехмед Алиосман

Председател ( Родител)

2.

Себиле Исмаил Осман

Член ( Родител)

3.

Севда Асенова Салимова

Член ( Родител)

4.

Зюбер Османов Османов

Член ( Родител)

5.

Еленка Костадинова Станчева

Член ( Представител на Община Тервел)

 

1.

Тансел Фаредин Феим

Резервен член ( Родител)

2.

Изет Исмаилов Алиев

Резервен член ( Родител)

Календар

 

Контакти